Jõgevamaa Turismiinfo Facebookis

Jõgevamaa Turismiinfo on nüüd kättesaadav ka populaarsust kogunud sotsiaalvõrgustikus Facebook ja asub siin.


Hakkake meie fänniks, vajutades "Meeldib" ("Like")-nuppu  pealkirja kõrval. Fänn olles saate ise meie seinale vajalikke uudiseid sisestada (uued teenused/tooted; ürituste info jm) ning lugeda, millega teised turismiasjalised maakonnas toimetavad. Info võite saata ka turismiinfokeskusesse aadressile jogeva@visitestonia.com. Seejärel paneme Teie info ise Facebook lehele üles.

Eesti turismiportaal www.puhkaeestis.ee

Eesti ametlik turismiportaal Puhka Eestis (välisturistile Visit Estonia) sisaldab infot kõigi Eestis asuvate turismiobjektide kohta, hõlmates nii majutust, toitlustust, vaatamisväärsusi, aktiivset puhkust kui ka seminarivõimalusi. Lisaks on välja toodud tähtsamad üritused ja turismipaketid.  Veebilehekülg on kättesaadav kümnes erinevas keeles. Keskkonnas toimub sageli kampaaniaid (suunatud erinevatele sihtturgudele), mille teostamisel saavad ka ettevõtjad kaasa lüüa. Kampaaniatest teavitatakse kõiki portaali kasutajakonto omanikke e-posti teel. Infot toimuvate kampaaniate kohta edastab ka Jõgevamaa TIK.

Kas olete pakkumas uut turismitoodet/teenust või leiate, et Teie andmed ei ole veel Puhka Eestis portaali sisestatud? Kui jah, siis andke sellest teada telefonil 776 8520 või e-postil jogeva at visitestonia dot com. Igal ettevõtjal on võimalus omada portaalis isiklikku kontot. See tagab oma andm etele igapäevase ligipääsu ning annab võimaluse andmeid pidevalt kaasajastada, fotosid lisada jm. Portaalis info kuvamine ja kasutajakonto kuvamine on tasuta. Infoks majutusteenuste opakkujatele: Puhka Eestis portaali lisatakse vaid need majutusettevõtted, kes omavad registreeringut Majandustegevuse registris.

 

SA Lõuna-Eesti Turism

Sihtasutus Lõuna-Eesti Turism (SA LET) on loodud Lõuna-Eesti maakondade poolt, et elavdada ühtset ja koordineeritud tegevust turismi valdkonnas. SA LET'i kuuluvad Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad. Põhilised valdkonnad, millega sihtasutus tegeleb, on järgmised:

  • Regiooni ühtne turundamine välisturgudel.
  • Koostöö arendamine maakondade ja teiste turismiga tegelevate või selle arendamisest huvitatud ettevõtete ja organisatsioonide vahel, seda nii Eestis kui ka teistes riikides.
  • Turismivaldkonna projektide algatamine, finantsvahendite leidmine ja projektide elluviimine.
  • Koolituste, konkursside ja teiste valdkonna ürituste organiseerimine ja elluviimine.
  • Lõuna-Eesti kui huvitava turismisihtkoha propageerimine.
  • Turismivaldkonna arengule igakülgselt kaasaaitamine.

SA LET annab välja igakuist uudiskirja, mis toob Teieni Lõuna- Eesti turismiuudised: sündmused, uued tooted-teenused, õppereisid, intervjuud turismiasjalistega ja palju muud. Kui soovid  oma üritusest, uuest objektist või mõnest muust tegevusest uudiskirja kaudu teistele teada anda, kirjuta sellest e-postile jogeva@visitestonia.com.

Lisaks asub veebilehel ürituste kalender, kuhu lähevad kirja kõik suuremad ja väiksemad sündmused, mis Lõuna-Eesti maakondades aset leiavad. Kui soovid endagi üritust seal reklaamida, saada ürituse lühitutvustus ning võimalusel foto/logo aadressile jogeva@visitestonia.com.

Kontakt:

Sihtasutus Lõuna-Eesti Turism

Vaksali 17A, ruum 207
50410 TARTU
(sissepääs Vaksali tänavalt, II korrus)

Tel/faks: +372 7 442 271
info@southestonia.ee, www.southestonia.ee

Eesti turundamise abimees

Eesti turundamise abimees on veebilehekülg, mis pakub turismiettevõtjale võimalusi Eesti tutvustamisele kaasa aitamiseks. Abimees toob välja kolm tähtsamat teemat, milleks on:

1) Eesti bränd - Eesti turunduskontseptsioon "Tutvusta Eestit".
"Tutvusta Eestit" turunduskontseptsioon on bränd Estonia teine tulemine.  Eesti turunduskontseptsiooni eesmärgiks on turistide arvu suurendamine, välisinvesteeringute kaasamine, Eesti eksporttoodetele soodsa pinnase loomine ja Eesti kui parima elukeskkonna teadvustamine. Antud peatükk tutvustab nii siseriiklikku kui väliskommunikatsiooni, kui toob ülevaate visuaalse identiteedi elementidest. Jälgides kasutustingimusi, võib Eesti brändi elemente kasutada igaüks, et aidata kaasa Eesti ühtse kuvandi loomisele.

Märk koos sloganiga erinevates värvides. Allikas: tutvustaeestit.eas.ee

2) Tasuta pildid ja videod
EAS pakub tasuta kasutamiseks piiratud õigustega fotosid ja videosid Eestimaast. Matrejali kasutamise eesmärgiks on suurendada Eesti tuntust väljaspool Eestit.  Fotde kasutamiseks tuleb endale luua konto EAS fotopangas; videote kasutamiseks vajate kontot Tutvusta Eestit keskkonnas. Palun tutvuge nii fotode kui videote puhul kasutustingimustega.

3) Kampaaniad ja infovoldikud
Eestimaa on Skandinaavia kõige paremini hoitud saladus. Huvitavate ja eriliste faktide all tuuakse välja in fo nii toidukultuurist, loodusest, tervisepuhkusest jm. Lisaks on  tehtud kättesaadavaks mitmed Eestit tutvustavad brošüürid ning allaleatav on ingliskeelne Eestit tutvusta presentatsioon "Facts at glance".
Eesti maineprojektid ja -üritused, messid ja kampaaniad erinevatele sihtturgudele.